AI合成明星意淫视频在线观看

AI合成明星意淫视频在线观看

洄溪云∶大青龙汤一剂,除大枣约共十六两,以今称计之,亦重三两有余,则发汗之重剂矣。然则柿蒂所以治冷呃,枇杷叶所以治热呃。

盖太阳为寒水之府,头顶乃太阳经脉之所至,若非水停心下,前服桂枝汤即强痛可除。实乃坐井观天之见。

 又其所着本草经读,自谓透发其所以然之妙,求与仲圣书字字吻合。然则瓠其何以处之,其气味则苦寒也,性则就下也,瓠既就下,而他有不就下者乎,此本经所由殿之以下水也。

但肝经之气,不能不涉及少阳,本经所主鼠瘰即少阳病也。此之烦躁,自因表实而邪不得泄,传入阳明所致。

本经积热曰五脏,岂悉能入胃使胀闭。周慎斋主肝右者也,云一人病左胁痛,后传之右当不起,痛传于右,邪入脏矣。

于桂枝汤论桂枝,曰桂枝宣心阳,从小肠连网以达于外。白虎汤,治阳明热盛,效如桴鼓,亦未尝有参,必自汗而渴且无表证者用之。

Leave a Reply